Sorumluluk Sigortaları

Sorumluluk sigortaları

Mesleki Sorumluluk Sigortası

Mesleki sorumluluk sigortası doktor, diş hekimi, eczacı, mühendis, mimar, mali müşavir gibi kendi hesabına çalışan serbest meslek erbabının mesleki faaliyetleri sırasında hata yada yetersiz mesleki deneyim ve bilgiden kaynaklanan hatalı işlemleri sonucunda üçüncü kişilere verebilecekleri maddi yada bedeni zararların tazminini güvence altına alan bir sigorta türüdür.

Tıbbi Kötü Kullanmaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

Hekim, diş hekimi ve Tıpta Uzmanlık Mevzuatına göre uzman olan meslek sahiplerinin mesleki faaliyetlerini yerine getirirken sözleşme tarihinden önceki 10 yıllık dönemdeki ve sözleşme dönemindeki mesleki faaliyet sonucu üçüncü şahıslara verdiği zararlardan ötürü kendilerinden talep edilen tazminatların teminini sağlayan bir sigorta türüdür.

Yönetici Sorumluluk Sigortası

Yönetici sorumluluk sigortası çok ortaklı tüzel kişilerin yönetim organlarının ya da teker teker yöneticilerinin veya bu kurul ya da kişilerin kararlarını denetleyici şirket çalışanlarının bu görevlerini yerine getirirken yapabilecekleri hata yada ihmal kaynaklı zararlarını bu şahıslardan talep edilmesi durumunda bunların tazmin yükümlülüklerini teminat altına alan bir sigorta ürünüdür.

Özel Güvenlik Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

Özel güvenlik zorunlu mali sorumluluk sigortası özel güvenlik istihdam eden gerçek ya da tüzel kişilerin bu özel güvenliklerin görevlerini yerine getirdikleri sırada üçüncü şahıslara verebilecekleri zararların tazminini güvence altına alan bir sigortacılık ürünüdür.

İşveren Sorumluluk Sigortası

İş yerlerinde çalışanların başına gelebilecek kazalarda hukuki sorumluluk mevzuatımıza göre işverene aittir. İşveren Sorumluluk Sigortası, her hangi bir işverene bir iş akdi ile bağlı ve SSK’lı işçiler ve bunların hak sahipleri tarafından işverenden talep edilecek kaza kaynaklı mali tazminat talepleri ile SGK tarafından sağlanan yardımların üstünde ve dışında kalan tazminat taleplerini kapsayan bir sigorta çeşididir. İş kazası kaynaklı tazminat davalarında mahkeme masrafları ve avukatlık ücretleri de bu sigorta kapsamı dâhilindedir.

Üçüncü Şahıs Sorumluluk Sigortası

Üçüncü şahıs sorumluluk sigortası, gerçek (şahıslar) ya da tüzel kişilerin (şirketlerin) bizzat kendilerinin yada onlar adına çalışanların, üçüncü şahıslara verebilecekleri her türlü bedeni ve maddi zararlar sonucu kendilerinden talep edilecek tazmin istekleri ile ilgili mali sorumluluklarını güvence altına alan bir sigorta türüdür.

Can Sigorta Acenteliği olarak sektörel tecrübemiz, acentesi olduğumuz seçkin sigorta şirketlerimiz, konusunda uzman yetişmiş ekibimiz, uygun fiyat ve ödeme seçenekleri ile hem kurumsal hem de bireysel sigortacılık ürünlerinde siz kıymetli müşterilerimizin hizmetindeyiz!

Can Sigorta; Değerleriniz Teminat Altında…

Can Sigorta Acenteliği olarak sektörel tecrübemiz, acentesi olduğumuz seçkin sigorta şirketlerimiz, konusunda uzman yetişmiş ekibimiz, uygun fiyat ve ödeme seçenekleri ile hem kurumsal hem de bireysel sigortacılık ürünlerinde siz kıymetli müşterilerimizin hizmetindeyiz!

Diğer Sigortacılık Ürünlerimize Göz Attınız mı?

Nakliyat Sigortaları

Türkiye’nin en köklü sigorta acentelerinden biri olarak, tüm

Daha Fazla Bilgi

Sağlık Sigortaları

Türkiye’nin en köklü sigorta acentelerinden biri olarak, sizin

Daha Fazla Bilgi

Konut Sigortaları

Türkiye’nin en köklü sigorta acentelerinden biri olarak, tüm

Daha Fazla Bilgi

Araç Sigortaları

Türkiye’nin en köklü sigorta acentelerinden biri olarak, tüm

Daha Fazla Bilgi